שאלון בריאות | מכון הניג

5 דקות מזמנך במילוי שאלון זה
יעזרו לנו מאוד לעזור לך.
אנחנו מודים לך אישית על שיתוף הפעולה, ומאחלים לך החלמה מהירה.
תמיד בשבילך,
צוות המכון

אורח חיים ועבודה

תזונה

תנועה

שינה/מנוחה